TJ Group Project

Mukim Siong, Daerah Baling, Kedah


Cadangan membina : A) 10 Unit Rumah Kedai 2 Tingkat B) 28 unit Rumah Teres Setingkat Di atas Lot 2878 & 5123, Mukim Siong, Daerah Baling, Kedah.

Building plan in progress

Read more   Show in map

TJ Group Project

Mukim Ayer Puteh, Daerah Pendang, Kedah


Cadangan Perumahan 66 Unit Rumah Berkembar Setingkat Di Atas Lot 7704, Mukim Ayer Puteh, Daerah Pendang, Kedah.

Read more   Show in map

TJ Group Project

Mukim Tokai, Daerah Pendang, Kedah


Cadangan Perumahan 72 Unit:

A)4 Unit Kedai/Pejabat 2 Tingkat

B) 50 Unit Rumah Berkembar Setingkat

C) 18 Unit Rumah Teres Setingkat

Di Atas Lot 23, Mukim Tokai, Daerah Pendang, Kedah 

Read more   Show in map

Advertisements